top of page
潔淨海洋博覽會

展覽日期 : 2016.6.8~2016.6.12 
展覽地點 : 空總TAF創新基地展覽廳 

贊助單位 : 阿拉善SEE公益機構
執行單位 : 社團法人中華民國荒野保護協會

                財團法人塑膠工業技術發展中心

                財團法人台灣好文化基金會 
作品建造 : 陳右昇、邱郁晨、張清和、李添火

                王榮華、郭文山、盧天賜

作品攝影 : 荒野保護協會

回上頁

bottom of page