top of page
綠色博覽會 鳥踏

展覽日期 : 2014.03.29 ~ 2014.05.18 
展覽地點 : 宜蘭武荖坑 

指導單位 : 行政院農委會 交通部觀光局
執行單位 : 宜蘭縣政府 農業發展基金會 
作品建造 : 陳右昇、邱郁晨、黃凱祺、陳伯晏

                張谷語、羅廷瑜、陳政偉、張清和

                王榮華、郭文山、盧天賜、李添火

作品攝影 : 陳右昇、邱郁晨

回上頁

bottom of page